Kwartsstof: risico's en preventie

04/12/2019

Kwartsstof: risico's en preventie
Eind 2017 is de Europese richtlijn 2017/2398 uitgebracht. Door de inwerkingtreding heeft deze richtlijn 2004/37 / EC gewijzigd betreffende de bescherming van werknemers tegen risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. De richtlijn omschrijft kwartsstof als gevaarlijke stof en definieert:
 • Een grenswaarde voor inadembare kwartsstof;
 • De opname van gezondheidstoezicht op werknemers die worden blootgesteld aan kwartsstof;
 • De plicht van werkgevers om maatregelen te nemen om blootstelling van hun werknemers aan kwartsstof in te dammen of volledig te vermijden.
Alle lidstaten van de Europse Unie en de betrokken bedrijven moeten uiterlijk 17 januari 2020 aan de richtlijn voldoen.
 

Wat is kwartsstof?

Kristallijn silicastof, ook wel kwartsstof genoemd, is een stof die in veel mineralen zit, zoals rotsen, zand, klei en grind. Al deze elementen samen vormen 75% van de aardkorst. Silica veroorzaakt biologische schade en brengt de gezondheid en veiligheid van degenen die ermee in aanraking komen in gevaar.
 

Wat zijn de risico's?

Inhalatie van kwartsstof (silicastof) kan ernstige ziekten veroorzaken. De grootste kwartsstof deeltjes worden door de neus vastgehouden en verdreven door hoesten terwijl de dunnere deeltjes de longblaasjes binnen kunnen dringen en daarmee schade veroorzaken. Kwartsstof tast de luchtwegen aan en veroorzaakt ziekten zoals silicose, bronchopneumopathie of longkanker. Om deze reden is er een grenswaarde vastgesteld voor inadembare kwartsstof. 
 

Welke activiteiten zijn een risico voor de gezondheid van werknemers?

De meeste activiteiten waarbij contact met bakstenen, mortels, verf, cement, keramiek, leisteen, zand en beton plaatsvindt en stof wordt gegenereerd, hebben een hoog risico voor het aanbrengen van schade aan gezondheid van de werknemers, met name:
 • Gebruikers van handgereedschap in de bouwsector (schuurmachines, snijmachines, etc.);
 • Gieterijwerkers (silica zand wordt gebruikt voor mallen waarin gesmolten metaal wordt gegoten);
 • Productie van glas (silica zand is één van de gebruikte grondstoffen);
 • Cementfabrieken (kwartsstof aanwezig in het mengsel dat gebruikt wordt voor de productie van klinkers, een basiscomponent voor de productie van cement);
 • Bouwsector;
 • Productie van bakstenen;
 • Farmaceutische sector (bijvoorbeeld voor de productie van tandpasta);
 • Textiel sector (bij het zandstralen van denimstof).
 

Hoe kan het gevaar worden voorkomen?

Elke werknemer die wordt blootgesteld aan giftig stof moet de mogelijkheid hebben om veilig te werken. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's, zoals filtermaskers) zijn het gebruikelijke aanbeloven beveiligingssysteem. De beste oplossing om het gevaar aan blootstelling te voorkomen, is ervoor te zorgen dat er geen verspreiding van kwartsstof in de lucht plaatsvindt. Om dit te doen moet u zorgen voor:
 • Ventilatie op de werkplekken;
 • Stof verwijderen;
 • Industriële stofzuigers welke geschikt zijn voor het verwijderen van giftige stoffen. 
 

Industriële stofzuigers voor het veilige verwijderen van kwartsstof

Het lokaal opzuigen van stof door middel van een industriële stofzuiger, vermijdt de diffusie van fijne deeltjes door deze direct uit de bron te halen. De industriële stofzuiger kan direct worden geïntegreerd in de machines die worden gebruikt voor verwerkingsprocessen. Het gebruik van industriële stofzuigers voor fijn en giftig stof vermindert de concentratie van kwartsstof in de lucht aanzienlijk, waardoor de veiligheid van werknemers wordt gegarandeerd.

 

Oplossingen van Delfin

 

M en H filtratie categorieën

Om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen, levert Delfin filters voor industriële stofzuigers. Afhankelijk van het op te zuigen stof, wordt een filter geseleceteerd in overeenstemming met de IEC / EN60335 norm. 
 • M Filter: voor poeders met gemiddeld risico, filtratie tot 1 micron. M filtratie is de minimale wettelijke vereiste voor werkzaamheden op een bouwplaats.
 • H14 filter: voor poeders met een hoog risico, filtratie tot 0.18 micron en 99.995% efficiëntie.
 

 

Endless Bag veilig stofopvangsysteem

Kracht en comfort bij het afvoeren van schadelijk materiaal en transportgemak zijn de sterke punten van deze industriële stofzuigers. Speciaal ontworpen voor het opzuigen van fijnstof.

Het Endless Bag opvangsysteem (20 meter lange 
doorlopende zak) vangt stoffen veilig op en maakt het mogelijk om de zak naar gewicht en lengte aan te passen aan de behoefte van de gebruiker.  Hierdoor wordt contact tussen het fijne poeder en de gebruiker volledig voorkomen.
De gebruiker is vrij om het gewicht en de lengte van de zak te bepalen dankzij simpele klemmen. 
 •  Geen contact met het opgezogen stof
 •  Totale veiligheid voor de gebruiker
 
Ontdek de beste oplossing tegen giftig stof! 
NEEM CONTACT MET ONS OP

HET NIEUWE PHARMA STOF RETENTIE ASSORTIMENT

25 January

Meer lezen ...

Richtlijnen voor het gebruiken en onderhouden van jouw industriële stofzuiger: 10 tips om de levensduur te verlengen!

14 October

Meer lezen ...

5 Gevaarlijke aspecten over aluminium welke elke werknemer moet weten

12 January

Meer lezen ...

VERZOEK MEER INFORMATIE

+