ATEX stofzuigers: de complete gids

Hoe kunt u de juiste stofzuiger kiezen volgens de ATEX richtlijnen?

Het huidige regelgevingslandschap, bestaande uit zowel nationale als Europese regelgeving, vereenvoudigt het werk van gezondheids- en veiligheidsmanagers, en alle andere mensen die zich bezighouden met het waarborgen van de veiligheid van hun bedrijven, niet. 

Het doel van deze gids is om licht te werpen en het begrip van de ATEX richtlijnen met betrekking tot industriële stofzuigers te vergemakkelijken. 

 

We zullen analyseren:

 • Wat is ATEX en waar wordt het toegepast?
 • De risicogebieden of de kans op risico
 • ATEX stofzuiger: welke kenmerken moet deze hebben?
 • Delfin's ATEX industriële stofzuigers

 

 

Wat is ATEX en waar wordt het toegepast?

ATEX is een samenvoeging van de Franse woorden ATmosphères EXplosibles en is de code die twee richtlijnen van de Europese Unie betreffende veiligheidskwesties omvat. De eerste, Richtlijn 94/9 / EG, regelt het gebruik van apparatuur en machines in explosiegevaarlijke gebieden. Deze richtlijn is met name gericht op fabrikanten van apparatuur en omschrijft de technische veiligheidskenmerken die apparatuur moet bezitten om binnen de verschillende risicogebieden te mogen functioneren. De tweede is de 2014/34/EC, die betrekking heeft op de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers in potentieel explosieve omgevingen. Dit is dan ook bedoeld voor bedrijven die zich binnen gevarenzones kunnen bevinden. 

 

Waar gelden de ATEX richtlijnen? 

De ATEX richtlijn, die in 1996 in werking is getreden en in 2003 voor alle staten van de Europese Unie verplicht is geworden, vraagt om de ATEX certificering van alle machines die in de EU worden gekocht, ongeacht de plaats van productie en de daarin geldende voorschriften, indien geïnstalleerd in gebieden met explosiegevaar.  

 

Waar kan een ATEX risicozone worden gecreëerd? 

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat explosiegevaar slechts een zorg is van de petrochemische industrie, raffinaderijen en farmaceutische industrieën, betreft het in werkelijkheid vele andere sectoren en bedrijven. 

In feite kunnen gangbare materialen zoals meelpoeder, lichte metalen, hout, leer, koolstofvezel, zaden, suiker, papier, karton afvalbrandstoffen en organische verbindingen onder bepaalde omstandigheden explosies veroorzaken. 

In het afgelopen decennium zijn er verschillende tragedies geweest die zijn veroorzaakt door explosies in nationale en internationale bedrijven. Te denken valt aan de explosie van silo's voor graansopslag in 2007 in de Molino Cordero di Fossano (Piemonte, Italië), waarbij vijf mensen het leven lieten. Of de ramp van 2008 in de suikerraffinaderij Imperial Suger in Georgia (VS), waar 14 doden en 42 gewonden zijn gevallen. 

In beide gevallen zijn de explosies opgetreden als gevolg van een verkeerde omgang met poeders en een slechte reiniging van de installaties, die op lange termijn de mogelijkheid hebben gegeven om een explosieve atmosfeer te laten ontstaan en te ontploffen. 

atex

De risicogebieden en de kans op risico 

Atex classification
 

Risico wordt gedefinieerd en berekend als de verhouding tussen de werkuren in een jaar en de uren waarin het waarschijnlijk is dat er een explosieve atmosfeer aanwezig is. Daarom wordt er gesproken over kansen.

De risicozones zijn als volgt verdeeld: 

 • STOF GEVAAR ZONE 20: een plaats waar een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbaar stof voor lange periodes of vaak in de lucht continu aanwezig is (bijv. Hoppers, silo's, cyclonen en filters, poedertransportsystemen, interne mengers, slijpmachines, drogers, apparatuur voor zakken, enz.). 
 • STOF GEVAAR ZONE 21: een plaats waar tijdens normaal gebruik waarschijnlijk een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht aanwezig is. 
 • STOF GEVAAR ZONE 22: een plaats waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht, kan ontstaan maar die voor korte tijd blijft bestaan. 
 • GAS GEVAAR ZONE 0: waar een explosieve atmosfeer continu aanwezig is gedurende lange periodes door de aanwezigheid van gas. 
 • GAS GEVAAR ZONE 1: waar een explosieve atmosfeer gedurende middellange periodes sporadisch aanwezig is door de aanwezigheid van gas. 
 • GAS GEVAAR ZONE 2: plaats waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van gas tijdens normaal bedrijf. Als dit gebeurt, komt het slechts zelden en voor een korte periode voor. 

 

ATEX stofzuiger: welke kenmerken moet deze hebben?

Wat zijn de kenmerken die moeten worden geïmplementeerd op een ATEX stofzuiger om deze op een veilige manier te kunnen gebruiken in gevaarlijke gebieden? 

Een ATEX stofzuiger moet worden gebouwd om de vorming van ontstekingsbronnen te voorkomen. De stofzuiger moet de vorming van statische elektriciteit (via aarding, antistatische filters en accessoires), oververhitting van de motoren (via specifieke gecertificeerde motoren) en andere apparaten voorkomen. 

Alle industriële stofzuigers van het brede Delfin ATEX assortiment voldoen aan en overtreffen de veiligheidseisen die door de voorschriften worden opgelegd, omdat ze altijd zijn uitgerust met ATEX gecertificeerde motoren (functie alleen vereist door de norm voor Zone 21 apparatuur). 

 

Delfin's ATEX stofzuigers en ATEX centrale stofzuigsystemen 

Delfin bouwt al meer dan 25 jaar ATEX stofzuigers en ATEX centrale stofzuigsystemen door middel van een gecontroleerd productieproces, om de veiligste stofzuigers in de industrie te leveren. 

Met meer dan 20 gecertificeerde modellen (zonder rekening te houden met de 4 luchtaangedreven ATEX gecertificeerde industriële reinigers, AIREX range) kan Delfin de juiste oplossing bieden. Niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook qua prestaties en maatvoering in vergelijking met de specifieke toepassing. 

 

Alle ATEX stofzuigers van Delfin hebben de volgende kenmerken: 

 • Antistatische filters standaard gecertificeerd in klasse M (efficiëntie 1 micron) 
 • Antistatische filters gecertificeerd in klasse M plus H14 patroonfilters (HEPA of absoluut) standaard voor ATEX stofzuigers in Zone 21.
 • Totale constructie in roestvrij staal AISI 304 of 316 (standaard voor de AIREX range)
 • ATEX gecertificeerde elektrische componenten
 • Veiligheidskap voor het veilig reinigen van de filters, zonder verspreiding van stof in de omgeving
 • Geïntegreerde filterreinigingssystemen, automatisch of handmatig, afhankelijk van het model

 

Naast mobiele ATEX stofzuigers levert Delfin ATEX centrale stofzuigsystemen welke zijn gecertificeerd voor industrieën in de voedingssector (fabrieken, bakkerijen, enz.) chemicaliën en famaceutische producten (centrale stofzuigsystemen zijn geïmplementeerd in industrieën over de hele wereld). 

Bekijk nu de video over de geschiedenis van het centrale vacuümsysteem dat is geïmplementeerd in verschillende faciliteiten van de tarwemeelverwekende gigant SEDAMYL:  
 

 

 

Onze technici helpen u graag bij het kiezen van de juiste ATEX gecertificeerde industriële stofzuiger voor uw bedrijf.